Bramdrup Sogns Jagtforening af 1950

         Danmarks Jægerforbund  www.jaegerforbundet.dk       

Schweisshunderegisteret

Solen op og ned

Jagttider

De jagtetiske regler

Jagtloven

 
            Bestyrelsen Vedtægter        
Opdateret 14.1.2018
  Generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Orientering om DJK (Danmark Jægerforbund Kolding)- Kaj
5. Indkommende forslag indsendes inden 15 februar 2018
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Birgit Sørensen
Linda Blume
Grethe Høien Johannesen
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af Fanebærer og Fanebærersuppleant
10. Uddeling af pokal
11. Lodtrækning DJK jagter
12. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Generalforsamlingen afholdes i Motor cross klubben.
Tilmelding til spisning kl. 18.00 kontakt Grethe.H.Johannesen@gmail.com
eller 6019889 senest. 15 februar 2018
   
  Fisketur på Lillebælt

Søndag den 15. april 2018 har foreningen lejet båd til fisketur på Lillebælt med med start fra Middelfart Gl. Havn
kl. 9.00 præcis til ca. Kl. 14.00 alt efter vind og vejr.

Medbring selv fiskestang mm, madpakke og kaffe.

Foreningen giver rundstykke og en til ganen og vi medbringer endvidere øl og vand som kan købes til meget favorable priser.

Der kan max være 20 med fiskestang.
Skulle der være ekstra pladser vil der blive mulighed for en gæsteplads til en pris af 150 kr.

Bindende tilmelding efter først til mølle til
Gert på tlf 40101048 eller mail. blume@blumefoto.dk
Senest 1.april 2018 gerne før……

Der bliver rift om pladserne….. HUSK: FISKETEGN
 
   
Hundeafslutning den 13. juni 2017

Foto af Jan Garde Hansen

Fiskekonkurrence 1. maj 2016 (1. del)
Foreningen afholdt fiskekonkurrence i Stenvad fiskesø med 11-12 deltagere.
Hundeafslutning den 9. juni 2015
Fisketur på Lillebælt den 22. marts 2015
Fællesjagten i Lilballe den 18. januar 2015
 Fisketur på Lillebælt den 23. mats 2014
Jagtforeningen besøger Haderslev dyrhave den 29. august 2013

Hundeafslutning den 16. juni 2013
Fisketuren med MS Mira 3 den 17. marts 2013

    

Generalforsamling den 19. februar 2013

Fællesjagten i JKF regi den 13. januar i Lilballe
Den store grisefest i Hoppes skov
23.september 2012                                                                 
Udflugten gik til Hindsgavl for at se krondyr og grille mm 
den 29. august 2012                           
Afslutning hundetræning 2012
Fisketur 14. maj 2012 Stenvad Fiskesø

Hoppeshuse 17. december 2011

 

Lilballe 10. december 2011

 

 

Lilballe 20. november 2011

 flere billeder

 

Hoppeshuse 16. oktober 2011

se flere billeder

 

Hundetræning 2011

se flere billeder

Fisketur 14.maj 2011

se flere billeder

JKF Fællesjagt 9. januar 2011

se flere billeder

JKF Fællesjagt 10. januar 2010

se flere billeder